Skip to main content

Tin tức sự kiện

HĐND xã Vĩnh Phước giám sát trước kỳ họp HĐND xã khoá  IV  nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng của Ban ấp Vĩnh Lộc
Chiều ngày 22/6/2023, Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước vừa giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND xã khoá  IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội,  An ninh - Quốc phòng của Ban ấp Vĩnh Lộc.
Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND xã khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 22/6/2023, Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước giám sát trước kỳ họp HĐND xã khoá  IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về công tác bình xét, nâng chất hộ Gia đình Văn hoá, ấp Văn hoá và công tác quản lý Đài Truyền thanh xã
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phước  tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 19/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phước  tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đồng chí Men Sây Ma – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến tham dự.
Vĩnh Phước ra mắt mô hình “Đoạn đường không rác thải” tại ấp Vĩnh Lộc
Nhằm ngăn chặn và hạn chế rác thải gia tăng trong môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và xã hội

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Trần Quốc Cường
    (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước)

    0913.992.988
  • Ông Phan Quốc Việt
    (Công chức Văn phòng - Thống kê)

    0966.444.151